Особливості програмування динамічно реконфігурованих процесорів

Автори: 
Березовський М. О., Дунець Р. Б.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Розглянуто проблеми, пов’язані з програмним забезпеченням динамічно реконфігурованих процесорів. Запропоновано способи представлення машинних команд таких процесорів, метод адаптації програм від RISC-процесора, а також методи стиснення машинних команд процесора.

1. Intel 64 and IA-32 Architecture Optimization Reference Manual (March 2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64- ia-32-architectures-optimization-manual.pdf 2. Таненбаум Э. Архитектура компьютера / Э. Таненбаум, Т. Остин. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 816 с. 3. Bringing Portability to the Software Process / West Virginia University, Dept. of Statistics and Computer Science – Morgantown, 1997 – 9 p. 4. Клятченко Я. М. Sоft-процесорний пристрій на базі сучасних ПЛІС для реалізації алгоритму адаптивного порівняння інформаційних об’єктів / Я. М. Клятченко, В. П. Тарасенко, О. В. Тара- сенко-Клятченко, О. К. Тесленко // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: Комп'ютерні системи та мережі. – 2011. – № 717. − С. 64–69. 5. Штейнберг Б. Новым процессорам – новые компиляторы / Б. Штейнберг, М. Юрушкин // Открытые системы: журнал. – 2013, № 01. 6. G. Haber. Introduction to Binary Translation [Електронний ресурс] // Intel, 2010, – Режим доступу: http://moodle.technion.ac.il/plug infile.php/373059/mod_resource/content/3/ IntroductionToBinary Translation-ver2. pdf. 7. Baraz L. IA-32 Execution Layer: a two-phase dynamic translator designed to support IA-32 applications on Itanium-based systems / Baraz, Leonid; Devor, Tevi; Etzion, Orna. – Proceedings of the 36th Annual IEEE/ACM International Symposium on Microarchitecture MICRO 36 – Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2003. 8. Березовський М. Динамічно реконфігуроване процесорне ядро / М. Березовський, Р. Дунець // Сучасні комп’ютерні системи та мережі: розробка та використання: матер. 5-ї міжнар. наук.-техн. конф. ACSN-2011. – С. 204–205. 9. Дунець Р. Б. Аналіз та синтез топологій комп’ютерних видавничо-поліграфічних систем: монографія. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. – 192 с. 10. Dunets R. Method of determination the elements of connected simple cycles of topologies // Proc. Advanced Computer Systems and Networks: Design and Application (ACSN-2003). – Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic National University, 2003. – P. 131–133. 11. Дунець Р.Б. Визначення часу та маршрутів критичних шляхів топологій спеціалізованих комп’ютерних систем // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – Хмельницький, 2007. – Т.1. – № 2. – С. 70–74. 12. Березовський М. Оптимізація формату машинних команд динамічно реконфігурованого процесорного ядра / М. Березовський, Р. Дунець // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2012. – № 5 (57). – С. 120–124.