Варіограмний аналіз стеганограм, сформованих на основі комплексних методів приховання даних

Authors: 

Прогонов Д. О., Кущ С. М.

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”; Фізико-технічний інститут, кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації

Оцінено ефективність використання кореляційного та варіограмного методів для виявлення стеганограм, сформованих при використанні багатоетапної обробки як контейнера, так і стегоданих. Використовуючи варіограмний аналіз, можна виявляти стеганограми навіть за слабкого заповнення контейнера стегоданими. Показано, що застосування кореляційного аналізу для виявлення стеганограм має суттєві обмеження.

1. Fridrich J. Rich Models for Steganalysis of Digital Images / J. Fridrich, J. Kodovsky // IEEE Transactions on Information Forensics and Security. – Vol. 7, No. 3, 2012. – pp. 868–882. 2. Progonov D. O., Kushch S. M. Evaluation of the effectiveness of applying the image quality metrics for acquisition the steganograms. – Proceeding of the 3rd International scientific conference of students and young scientist “Theoretical and applied aspects of cybernetics”. – K.: Bukrek, 2013. – pp. 34–42. 3. Голуб В. Комплексный подход для выявления стеганографичсеского скрытия в JPEG-файлах / Голуб В., Дрюченко М. // Инфокоммуникационные технологии. 2009. – Т.7, № 1. – С. 44–50. 4. Ambalavanan A. A Bayesian image steganalysis approach to estimate the embedded secret message / Ambalavanan A., Chandamouli R // Proceeding MM&Sec '05 Proceedings of the 7th workshop on Multimedia and security. – New York, USA, 2005. – pp. 33–38. 5. Прогонов Д. О. Виявлення стеганограм з даними, прихованими в області перетворення цифрових зображень. / Д. О. Прогонов, С. М. Кущ // Вісник НТУУ “КПІ”. Серія – Радіотехніка. Радіоапаратобудування. 2014. – № 57. – С. 128–142. 6. Грибунин В. Цифровая стеганография / В. Грибунин, И. Оков, И. Туринцев, Р. Ковалев, В. Гловачев. – М.: Солон- Пресс, 2002. – 272 с. 7. Dey N. A novel approach of color image hiding using RGB color planes and DWT / Dey N., Roy A.B., Dey S. // International journal of computer application. – Vol. 36, No.5, 2011. – P. 19–24. 8. Elahian A. Improved robust DWT-watermarking in YCbCr color space / Elahian A., Khalili M., Shokouhi S.B. // Global journal of computer application and technology. – Vol. 1, No.3, 2011. – P. 300–304. 9. Cressie N. Statistics for spatio-temporal data / Cressie N., Wikle C. K. – John Wiley & Sons, 2011. – 531 p. 10. Прогонов Д., Кущ С. Варіограмний аналіз стеганограм. – Матеріали III Міжнародної науково-технічної конференції “Захист інформації і безпека інформаційних систем”. – Львів: Українська академія друкарства, 2014. – С. 84–85.