Алгоритмічно-програмні засоби синхронізації при обміні даними великих обсягів

2016;
: с. 111 - 118
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин
2
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Проаналізовано використання керуючих засобів щодо конфігурації потоків для ефективного передавання даних великих обсягів та наведено основні переваги їх використання. Розкрито задачу синхронізації декількох процесів та її розв’язання за допомогою задачі обмеженого буфера. При надсиланні повідомлення великого обсягу рекомендовано його розбиття на певну кількість процесів, за синхронну роботу яких відповідають запропоновані засоби, універсальні для різних операційних систем.

  1. Томас Бройнль. Паралельне програмування / Томас Бройнль. – К., 1997. – С. 91–133.
  2. Корнеев В. В. Параллельные вычислительные системы / В. В. Корнеев. – М., 1999. – С. 117–133.
  3. About Threads [Електронний ресурс] / Apple. - Режим доступу: https://developer.apple.com/ library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/Multithreading/AboutThreads/AboutThreads.html#//app le_ref/doc/uid/10000057i-CH6-SW2/.
  4. Creating Threads [Електронний ресурс] / Apple. – Режим доступу: https://developer.apple.com/library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/ Multithreading/ CreatingThreads/ CreatingThreads.html#//apple_ref/doc/uid/10000057i-CH15-SW2/.
  5. Synchronization in java [Електронний ресурс] / Javapoint. – Режим доступу: http:// www.javatpoint.com/synchronization-injava/.
  6. Thread Safety [Електронний ресурс] / Apple. - Режим доступу: https://developer.apple.com/ library/content/documentation/Cocoa/Conceptual/Multithreading/ThreadSafety/ThreadSafety.html#//apple _ref/doc/uid/10000057i-CH8-SW1
  7. Яркун В. І. Методика підвищення ефективності інформаційної системи при передачі великих об’ємів даних / В. І. Яркун // Вісник Тернопільського національного економічного університету “Інженерія програмного забезпечення”. – 2016. – С. 173–175.