Спецпроцесор системи оперативного контролю параметрів у реальному часі

2018;
: сс. 111 - 116
1
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Сучасні технічні системи призначені для виконання різноманітних завдань в автоматизованому та автоматичному режимах. Вони функціонують на основі алгоритмів, вхідною інформацією для яких є певні фізичні параметри зовнішнього середовища та вузлів самої технічної системи. Від точності, надійності та оперативності визначення цих параметрів залежить виконання покладеного на систему завдання. Сенсори передають інформацію про параметри зовнішнього середовища та про стан важливих вузлів системи, наприклад, про тиск, температуру зовнішнього середовища чи в трубопроводах відповідних вузлів, про механічні деформації, появу певних газів, диму, вогню, контролюють електричні параметри в кабельних системах щодо перевищення допустимих напруг та струмів, короткого замикання тощо. Залежно від типів параметрів, точності та мінімального часу для їх визначення використовують аналогові чи цифрові сенсори. Цифрові сенсори формують цифровий сигнал про значення відповідного параметра та передають його в телеметричну мережу системи. Використання аналогових сенсорів передбачає високоточне перетворення аналогового сигналу, пропорційного до вимірюваного параметра, на цифровий та формування його відповідно до стандарту телеметричної мережі системи. При цьому для підвищення точності вимірювання необхідно враховувати індивідуальну характеристику відповідного аналогового сенсора.

Наведено варіант спецпроцесора для автоматичного контролю параметрів на основі інформації, яка надходить від аналогових та цифрових сенсорів і використовується технічною системою в реальному часі.

  1. V. Babak. Theoretical Fundamentals of information measurement systems. Second edition, revised and supplemented. Textbook. Edited by Member of the National Academy of science of Ukraine. Кyiv, 2017, 293–325.
  2. Applied Measurement System / Edited by Md. Zachurul Had. – In Tech,USA, 2012.
  3. A. Gulin, T. Mamedova, V. Rishkin, Y. Shamaev . Principles intellectualization informatively of measurings systems. Kharkiv National Air Force University, Collection of scientific works, 2017, 3(52),102–106.
  4. ARM Cortex-M [Electronic resource] / wiki. – Access mode: https://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-M.