ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАФТ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНИ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

Розробка нових або інтенсифікація вже відомих родовищ і залучення цього додаткового джерела вуглеводнів до переробки на українських НПЗ є актуальним питанням сьогодення. В зв’язку з цим проведено капітальний ремонт свердловин Рожнятіського та Стинавського родовищ, які знаходяться у Івано-Франківській та Львівській областях відповідно. В роботі виконано детальне дослідження нафти цих родовищ для визначення варіанту їх переробки.

У відповідності з одержаними результатами нафти родовищ Стинява та Рожнятів достатньо легкі (855 та 849 кг/м3 відповідно). Вміст сірки в рожнятівській нафті становить 0,404 %, у стинавській – 0,346%. Температура застигання нафт відносно низька, проте не є достатньою для одержання товарних дизельних палив, тому нафти потребують процесів депарафінізації. Вміст води в нафті Стинавського родовища становить 2,1%, при вимозі перед первинною переробкою до 0,1%, тому нафту необхідно зневоднювати. В нафті Рожнятівського родовища містяться лише сліди води. Фракційний склад нафт показав, що бензинових фракцій міститься близько 30 %, дизельних фракцій – близько 25 %.

Нафти Рожнятівського та Стинавського родовищ є малосмолистими, що властиво нафтам парафінового походження, вони будуть слугувати хорошою сировиною для термодеструктивних процесів. З визначеного мікроелементного складу нафт встановлено, що найбільша частка приходиться на натрій та кальцій. Ці елементи є складовою частиною пластових вод. Присутня незначна кількість ванадію, нікелю та заліза.

Проведено дослідження окремих фракцій нафт. Одержані бензинові фракції характеризуються невисоким вмістом сірки, достатньо високим вмістом ароматичних та нафтенових вуглеводнів. Дані фракції доцільно направляти на установку каталітичного риформінгу. Одержані дизельні фракції не відповідають вимогам державного стандарту за вмістом сірки та температурою застигання, тому їх доцільно направляти на процес гідроізомеризації. Вихід мазуту становить близько 48 % мас. з розрахунку на початкову нафту. Його найкраще направляти на процес гідрокрекінгу або каталітичного крекінгу.

1. Prokopiv V. Y., Kekukh D. A., Muzychko T. I., Tyvonchuk S. P. (2018) Suchasni geologichni zdobutki PAT "Ukrnafta". Naftogazova galuz Ukrainy- Oil and Gas Industry of Ukraine, 2, 12-16.
2. Rozenfeld I. M., Vasylenko S. V., Kotsaba V. I., Volovetskyi V. B., Shchyrba O. M. (2018) Normatyvni dokumenty PAT "Ukrgazvydobuvannia" dlia potochnogo ta kapitalnogo remontiv sverdlovyn. Naftogazova galuz Ukrainy. Oil and Gas Industry of Ukraine, 3, 14-19.
3. W.Gόrski (2016) Przetwory naftowe i płyny eksploatacyjne: leksykon. Praca zbiorowa. Krakow, drukarnia GOLDRUK [in Poland].
4. Bannov P. G. (2005) Osnovy analiza i standartnyie metody kontrolia kachestva nefteproduktov. Moskva: CNIITEneftekhim. [in Russian].
5. ASTM D2887 Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Fractions by Gas Chromatography.
6. ASTM D5307-97 (Reapproved 2002) e1 Standard Test Method for Determination of Boiling Range Distribution of Crude Petroleum by Gas Chromatography
7. ASTM D6352-04e1 Standard Test Method for Boiling Range Distribution of Petroleum Distillates in BoilingRange from 174 to 700 °C by Gas Chromatography.
8. Babatunde O., Boichenko S., Topilnytskyy P., Roman¬chuk V. (2017) Comparing physico-chemical properties of oil fields of Nigeria and Ukraine. Chemistry & Che¬mical Technology, Vol. 11, No. 2, 220-225. [in English].
https://doi.org/10.23939/chcht11.02.220
9. Ya-fei Chen, Wan-fen Pu, Yi-bo Li, Xue-li Liu, Fa-yang Jin, Jian Hui, Xiao-long Gong, Chen Guo (2018). Novel Insight into the Viscosity-Temperature Characteristic by the Comparison of Tahe Ordinary- And Ultra- Heavy Oils. Energy & Fuels, 32:12, 12308-12318. [in English]
https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.8b03091
10. Тopilnytskyy P., Romanchuk V., Yarmola T. (2018) Production of corrosion inhibitors for oil refining equipment using natural components. Chemistry & Chemical Technology, Vol. 12, No. 3, 400-404. [in English]
https://doi.org/10.23939/chcht12.03.400
11. P. Topilnytskyy, V. Romanchuk, S. Boichenko, Y. Golych (2014) Physico-chemical properties and efficiency of demulsifiers based on block copolymers of ethylene and propylene oxides. Chemistry & Chemical Technology, Vol. 8, No. 2, 211-218. [in English]
https://doi.org/10.23939/chcht08.02.211
12. Kapustin V. M., Gureev A. A. (2007) Tekhno¬logiia pererabotki nefti v 2 ch. Chast vtoraia. Destruktivnyie protsessy. Мoskva: KolosS. [in Russian].
13. DSTU-7688:2015 Palyvo dyzelne Evro. Tekhnichni umovy.
14. Machynskyi О. Ya., Topilnytskyy P.І. (2011) Gidrokreking: monografiia. Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. [in Ukrainian].