Концептуальні засади бюрократичного господарювання у працях Людвіга фон Мізеса

Authors: 

М. Буник

Розглянуто теорію бюрократії Л. фон Мізеса. Показано відмінності підходів Л. Мізеса та М. Вебера до моделювання бюрократичної взаємодії. Зазначено потенціал чіткого розмежування ринкових та бюрократичних механізмів господарювання для критичного переосмислення нового публічного менеджменту та його актуальність для аналізу та планування адміністративних реформ.

 1. Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der verstehenden Sociologie [Text] / M. Weber. — Tübingen : Mohr, 1980. — S. 551–579.
 2. Геґель Ґ. В. Ф. Основи філософії права, або природне право і державознавство [Текст] / Ґ. В. Ф. Геґель ; пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. — К. : Юніверс, 2000. — С. 216.
 3. Knapp G. F. Die Landarbeiter in Knechtschaft und Freiheit: Vier Vorträge [Text] / G. F. Knapp. — Leipzig : Duncker & Humblot, 1891. — S. 164.
 4. Menger C. Grundsätze der Volkswirtschaftslehre [Text] / C. Menger. — Wien : Braumüller, 1871. — 287 S.
 5. Böhm-Bawerk E. von. Macht oder ökonomisches Gesetzt? / Böhm-Bawerk E. von // Gesammelte Schriften [Text]. — Wien ; Leipzig : Hölder-Pichler-Tempsky A. G., 1924. — S. 230–300.
 6. Ibid. — S. 294.
 7. Mises L. von. Die Bürokratie [Text] / L. von Mises. — Sankt Augustin : Academia Verlag, 2004. — S. 28.
 8. Ibid. — S. 29.
 9. Ibid. — S. 38.
 10. Mises L. Die Gemeinwirtschaft: Untersuchungen über den Sozialismus [Text] /L. Mises. — Jena : Verlag von Gustav Fischer, 1932. — 500 S.
 11. Mises L. von. Die Bürokratie... — S. 40.
 12. Ibid. — S. 58.
 13. Мертон Р. Бюрократическая структура и индивидуальность / Р. Мертон // Классики теории государственного управления: американская школа [Текст] / под ред. Дж. Шафритца, А. Хайда. — М. : Изд-во МГУ, 2003. — С. 131–142.
 14. Mises L. von Die Bürokratie... — S. 61.
 15. Ibid. — S. 65.
 16. Буник М. З. Реформування державного управління: демократизація чи комерціалізація / М. З. Буник // Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. — Вип. 31 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012.— C. 13–19.
 17. Mises L. von. Die Bürokratie... — S. 58.
 18. Ibid. — S. 88.