Випуск 6, 2010

У цьому номері

(14 статей)

Теорія та історія державного управління

Українська державність: історія та перспективи

Механізми державного управління

О. Є. Кузьмін, Н. Я. Петришин, Н. М. Сиротинська

Державна служба

Економічна політика і фінанси

В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев, Є. М. Борщук