Джерела формування концепції прав людини в процесах європейського державотворення