Формування доктрини державного регулювання економіки під впливом економічних криз