Категорія управління в контексті динаміки суспільно-політичних змін: методологічний ракурс