Наукове та кадрове забезпечення процесу стратегічного планування