Проблеми узгодженості норм права із засадами персоналістичної біоетики в контексті державної політики