Випуск 1, Номер 1, 2014

До журналу увійшли статті, які відображають наукові дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених з предметної сфери знань економіки, підприємництва і менеджменту, дослідження проблемних питань, фінансово-економічних процесів, висвітлення шляхів їх вирішення на основі фундаментальних і прикладних досліджень, формулювання й розроблення концептуальних засад економічного інстрментарію, механізмів та технологій управління і регулювання економікою, вироблення адаптивних для трансформаційної економіки парадигм.