Тематика конференції

  • Роль регіональної енергетики в забезпеченні енергетичної безпеки держави
  • Когенераційні установки
  • Вітроенергетика
  • Сонячна енергія
  • Гідроенергетика 
  • Геотермальна енергія
  • Біомаса
  • Енергоощадність 
  • Екологічні аспекти енергозбереження 
  • Техніко-економічні та фінансові аспекти об’єктів енергетики