Випуск 5, Номер 4, 2020

У цьому номері

(8 статей)
Khrystyna Barvinska, Sophiya Leonova, Yelyzaveta Barvinska
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.04.210
cc.210-216
Myroslav Malovanyy, Oksana Ilyash, Oleksiy Povzun, Valeriy Kalynychenko, Ludmyla Bylym, Vitaliy Kasich
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.04.230
cc. 230-242
Pavlo Popovych, Lubomyr Poberezhny, Oksana Shevchuk, Ihor Vikovych, Olena Skyba, Liubov Poberezhna, Taras Yasrebov
DOI: https://doi.org/10.23939/ep2020.04.243
cc.243-250