Вимоги до матеріалів

Тези подаються у форматі *.docх, *.doc. Файл має бути названий прізвищем доповідача (наприклад, Коваленко_тези).

 Обсяг тез – 1 сторінка А4, включаючи рисунки, таблиці. Поля (звичайні) – верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве 1,5 см.

Шрифт для всього тексту Times New Roman, 12 pt, одинарний інтервал.

Сторінки не нумеруються.

Текст має бути побудований за схемою:

  • назва доповіді прописними напівжирними літерами, без перенесень, вирівнювання по центру;
  • П. І. П. авторів (П. І. П. доповідача підкресилити);
  • назва організації, місто, країна;
  • е-mail;
  • через один рядок текст тез доповіді: вирівнювання по ширині, відступ абзацу – 1,25 см.

Рисунки, схеми, формули та таблиці не мають виходити за поля.

У разі значного відхилення від зазначених рекомендацій оргкомітет залишає за собою право редагування авторського тексту.