Основні проблемно-тематичні напрями преси української Галицької армії

2014;
: cc. 19 - 22
Автори:
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет «Львівська політехніка»

Розглянуто та проаналізовано основні пресові органи Української галицької армії. Авторка визначає основні проблемно-тематичні напрями військової преси УГА та наводить їх коротку характеристику.

1. Сегеда С.П. Порівняльний аналіз тематичних напрямів військової преси Армії УНР та УГА (1919 р.) / С.П. Сегеда // Гілея: науковий вісник: Зб. наук. пр. Національний педагогічний університет ім. М.П. Драго- манова. — К., 2010. — Вип. 34. — С. 72–79. 2. Стрілець. — 1919. — 6 квітня. — № 17. 3. Стрілець. — 1919, 11 липня. — № 42. 4. Стрілець. — 1919, 14 липня. — № 45. 5. Стрілець. — 1919, 23 липня. — № 48. 6. Стрілець. — 1919, 24 серпня. — № 59. 7. Стрілецька думка. — 1919. — 9 травня. — № 3. 8. ЦДАВОВ України, м. Київ. — Ф. 4069. — Оп.1. — Спр.2. — Арк. 1. 9. ЦДАВОВ України, м. Київ. — Ф. 4069. — Оп. 1. — Спр. 1. — Арк. 4. 10. ЦДАВОВ України, м. Київ. — Ф. 2208. — Оп. 6. — Спр. 121. — Арк. 1.