Історико-культурні студії

Двомовний науковий журнал «Історико-культурні студії» заснований у 2014 р.

Виходить один раз в рік. Кінцевий термін подання статей до журналу - 15 червня кожного року.

Журнал покликаний сприяти теоретичному та практичному розвитку історичних, культурологічних, музеєзнавчих та пам’яткоохоронних досліджень. Зокрема йдеться про публікацію досліджень та рецензій, де розглядаються питання та проблеми історичної пам’яті, археології, етнографії, краєзнавства, спеціальних історичних дисциплін, персоналій, усної та повсякденної історії, популяризації та збереження культурної спадщини, історії музеїв та їх колекцій, історії архітектури тощо.

Міністерством науки та освіти України внесено до фахових часописів з історичних наук 13 грудня 2016 року. Затверджено наказом №1604 від 22.12. 2016 року. 

Видавець та засновник журналу: Національний університет "Львівська політехніка" та Інститут народознавства НАН України.

Журнал індексується в наукометричній базі Index Copernicus:  

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=47182