Військово-історичні пам’ятки у збірках музеїв Львова першої половини ХХ ст.

2014;
: cc. 63 - 68
1
Інститут гуманітарних і соціальних наук, Національний університет "Львівська політехніка"

Досліджено нагромадження військово-історичних пам’яток у львівських музейних колекціях кінця XIX — першої половини XX ст., а також процес створення спеціалізованих військово-історичних музеїв. Розкрито внесок у музейне будівництво громадських та культурних інституцій та окремих діячів.

1. Бойко В., Коваль Л. Становлення та основні віхи Музею військово-історичних пам’яток // Наукові записки / Львівський історичний музей. — Вип. 5. — Л., 1996. — С. 33 — 46. 2. Бойко В. Пам’ятки українського війська: втрати і спадок // Наукові записки / Львівський історичний музей. — Вип. VII. — Львів, 1998. — С. 117–128. 3. Державний архів Львівської області. — Ф. Р-2591. — Оп. 1. — Спр. 3. — С. 129. 4. Коваль Л. Історична довідка про фундаторів та жертвувателів Музею історично-воєнних пам’яток НТШ у Львові // Наукові записки / Львівський історичний музей. — Вип. VI. — Ч. І. — Львів, 1997. — С. 36 — 48. 5. Крутоус А. До питання формування окремих музейних збірок України та Львова у XIX—першій половині XX ст. // Наукові записки / Львівський історичний музей. — Вип. 7. — Львів, 1998. — С. 3–13. 6. Крутоус А. З минулого Львівського історичного музею // Наукові записки / Львівський історичний музей. — Вип. 5. — Л., 1996. — С. 3–19. 7. Крутоус А. Львівські музеї і Олександр Чоловський // Наукові записки / Львівський історичний музей. — Вип. 6. — Л., 1997. — С. 3–13. 8. Мельник Борис. Колекція зброї Львівського історичного музею // Ми з Львівського історичного... До 110-річчя створення ЛІМ. Спецвипуск. — Львів, 2004.— С. 50–52. 9. Пастернак Я. Нові археологічні набутки музею наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові за час від 1933–1936 рр. // Записки НТШ. — T. 154. — Львів, 1937. — C. 241–268. 10. Прокіп А. Колекція зброї Болеслава Ожеховича (на матеріалах збірки Львівського історичного музею) // Наукові записки / Львівський історичний музей. — Вип. 11. — Львів: Новий час, 2006. — С. 119–126. 11. Ратич О.О. Древньоруські пам’ятки на території західних областей УРСР. — К., 1957. — 96 с. 12. Терський С.В. З історії колекціонування археологічних пам’яток львівськими науковими та музейними осередками у XIX — 1-ша пол. XX ст. (за архівними матеріалами та колекціями Львівсь- кого історичного музею) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали Третьої наукової краєзнавчої конференції (19 листопада 2004 р.). — Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2005. — С. 43–54. 13. Терський С. В. Середньовічна зброя у львівський музейних колекціях довоєнного часу: походження і склад // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — № 555: Держава та армія. — Л., 2006. — С. 13 — 19. 14. Katalog brońi w Muzeum imenia Lubomirskich. — Lwów, 1878. — 78 s. 15. Liwoch R. Militaria z dziewiętnastowiecznych badań w Podhorcach // Acta Militaria Mediaevalia. — 1. — Krakow; Sanok, 2005. — S. 37–59. 16. Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Lwowie. — Lwów; Warszawa, 1925. — 275 s. 17. Petrus J. T. Muzea Lwowskie (1823–1939) // Sztuka kresów wschodnich. — T. II: Materiałysesjinaukowej. Kraków, maj 1995. — Kraków, 1996. — S. 425–442. 18. Przewodnik po Museum imienia ksiazat Lubomirskich we Lwowie. — Lwow: Nakladem Z. N. I. Ossolinskich, 1909. — 125 s. 19. Wiczkowski J. Lwów, jego rozwój stan kulturalny oraz przewodnik po miescie. — Lwów, 1907, s. 522.

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => dU2imJNKG6uInyTfJ_Dc_uvZqXu_BUAfa6ms7jN4Prc [:db_insert_placeholder_1] => dU2imJNKG6uInyTfJ_Dc_uvZqXu_BUAfa6ms7jN4Prc [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 3.236.241.39 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4614;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-27 02:55:14.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679874913 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).