ДОСЛІДЖЕННЯ І ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1
Національний університет «Львівська політехніка»
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, Україна
4
Lviv Polytechnic National University

У роботі досліджено етапи проектування інформаційної системи вищого навчального закладу, яка забезпечуватиме зберігання всієї інформації в єдиній базі даних та ефективний обмін інформацією між підсистемами, що дозволить істотно підвищити ефективність роботи вузу. Для здійснення моделювання предметної області як обов’язкового етапу проектованої системи проаналізовано особливості побудови діаграми варіантів її використання та спроектовано підсистеми інституту і трекінгу інформації. Наведена інформація представляє послідовність дій для процесу проектування інформаційної системи вищого навчального закладу, що дозволяє чітко і максимально повно сформувати вимоги на її розробку для вирішення завдань різного призначення.