МЕТОД ДОСЯГНЕННЯ КОНСЕНСУСУ У РОЗПОДІЛЕНИХ СЕРВІСНИХ СИСТЕМАХ

1
Lviv Polytechnik National University
2
Національний університет «Львівська політехніка»
3
Lviv Polytechnic National University

У статті розглядаються проблеми досягнення консенсусу у розподілених інфокомунікаційних системах для підвищення відмовостійкості їх роботи. Запропоновано метод досягнення консенсусу системи шляхом зменшення проблем лінеаризованості та повного порядку повідомлень і мережі/ Запропоновано виявлення збоїв вузлів у кластері. Суть методу полягає у вирішенні проблеми консенсусу через алгоритм трансляції повного порядку шляхом використання операції лінійного приросту, що дозволить стверджувати правильну роботу (консенсус) розподіленої системи. Подальший аналіз системи під час коректної роботи виявляє несправності за часом тайм-аут, який сигналізує про втрату зв’язку з вузлом, з яким неможливо обмінюватися повідомленнями. Такий підхід дозволить виявляти несправність вузла та уникнути можливих помилкових висновків про його несправність. Для визначення очікуваної затримки пропонуємо використати модель SARIMA. Її використання дозволить проводити аналіз даних із використанням функцій авто-регресії та ковзного середнього. Це, у свою чергу, зменшить кількість реконфігурацій системи та виборів нового керівника і, як наслідок, підвищить відмовостійкість розподіленої системи.