ЗАХИСТ ДОКУМЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ФРАКТАЛЬНИХ ЗОБРАЖЕНЬ СФОРМОВАНИХ РАНДОМІЗОВАНОЮ СИСТЕМОЮ ІТЕРАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ

Автори:
1
Lviv Polytechnic National University

В даній статті розглянуто результати розробки алгоритму захисту документів за дпопомогою фрактальних зображень сформованих рандомізованою системою ітераційних функцій РСІФ. Даний алгоритм полягає у побудові фрактального зображення, яке наноситься на документ і побудоване на основі номера документа. Кожна цифра номера документа буде добавляти до РСІФ дві ітераційні функції, крім цифри 0.  Фрактальне зображення побудоване за допомогою алгоритма залежить від від кількості цифр, порятку знаходження цифри та її значення.  Алгортм побудови фрактального зображення в розрахунках не потребує великих обчислювальних потужностей, алгоритм не використовує входження циклу в цикл та рекурсивних функцій, і є досить оптимізованим. Верефікація документа включає в себе подвійну перевірку номера документа, та являє собою досить простий механізм перевірки.  Даний алгоримт цікавий тим, що при зміні хоча б однієї цифри – фрактальне зображення кардинально змінюється. Використання алгоритму швидко і якісно дадує змогу захищати документи та проводити їх верифікацію.