Аналіз інформаційного забезпечення в умовах становлення системи масової оцінки земель в Україні

Надіслано: Березень 22, 2024
1
Львівський національний аграрний університет
2
Національний університет «Львівська політехніка"

Метою цієї роботи є аналіз відповідності інформації, зазначеної у наявних державних реєстрах та базах даних, вимогам, що висуваються до автоматизованих систем масової оцінки нерухомого майна, згідно прийнятих Міжнародною асоціацією фахівців оцінки (IAAO) стандартів та можливість застосування різних методичних підходів до оцінки. Для реалізації мети дослідження застосовувалися наступні методи наукового пізнання: монографічний, аналізу, узагальнення. Монографічним методом вивчалися наукові праці, що присвячені запровадженню систем масової оцінки в Україні та світі. Методом аналізу вивчалися існуючі реєстри, бази даних, стандарти, методології та рекомендації щодо побудови таких систем, а також обмеження щодо їх застосування в Україні. Методом узагальнення обґрунтовано необхідність запровадження сучасної кадастрової системи та висвітлено недоліки вмісту та методології ведення наявних державних реєстрів, в яких містяться відомості про об’єкти нерухомого майна в Україні. В результаті аналізу виявлено, що, в цілому, сукупності наявної в різних джерелах, базах даних та реєстрах інформації достатньо для проведення масової оцінки не поліпшених земельних ділянок. В той же час, автори висвітлюють проблематику відсутності єдиної системи обміну інформацією, запровадження якої дало б можливість використовувати наявну інформацію, а також підкреслюють обмежену можливість використання наявних реєстрів для реалізації дохідного та витратного методичних підходів, що застосовуються для поліпшених земельних ділянок. Наукова новизна та практична значущість полягають у висвітленні можливості та доцільності в якості бази для майбутньої системи масової оцінки застосувати наявну базу ФДМУ, як таку, що опосередковано впливає на вартості, зазначені у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

 1. В Україні створять Єдиний державний реєстр адрес і Реєстр будівель та споруд. ЮРЛІГА. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/213438_v-ukran-stvoryat-diniy-derzhav...
 2. Губар Ю. П. Застосування геоінформаційних технологій для кадастру та оцінки нерухомості.  Молодий вчений. 2017. № 3. С. 714-720. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_3_167
 3. Інформація з єдиної бази даних звітів про оцінку. Фонд державного майна України. URL: https://www.spfu.gov.ua/ua/content/spf-estimate-basereport-dani-z-edinoi...
 4. Коваленко С. І. Формування системи масової оцінки земель в Україні. 2022. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/46945/1/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0...
 5. Коновалов С. Накладення меж земельних ділянок, шляхи вирішення. Земельний Фонд України. 2023. URL:  https://www.zemfond.net/post/ukladennia-ta-vnesennia-zmin-do-dohovoru-or...
 6. Кошель А.О. Формування організаційного механізму функціонування інституту масової оцінки земель в Україні. Формування ринкових відносин в Україні. 2016. № 9 (184). С. 14–16.
 7. Лещенко Р. В Україні удосконалили алгоритм оціночної вартості земель. Агрополіт - гаряча агрополітика. 2022.  URL: https://agropolit.com/news/23035-v-ukrayini-udoskonalili-algoritm-otsino...
 8. Накладення меж земельних ділянок. Косів. Інформаційно-довідковий сайт міста та району. 2023. URL: https://kosivart.if.ua/2023/11/14/12740/
 9. Попов А. С. Кадастрові та реєстраційні системи країн світу: монографія. Харків : ХНАУ, 2014. 216 с.
 10. Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 і від 25 квітня 2023 р. № 382: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1205. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1205-2023-п#Text (дата звернення: 19.03.2024).
 11. Телішевська С. На Хрещатику “закінчилися” квартири по $6000. ФАКТИ ICTV. URL: https://fakty.com.ua/ua/ukraine/ekonomika/20180801-na-hreshhatyku-zakinc...
 12. Bondar, M. I. & Kulyk, А. A. (2021). Foreign experience of real estate mass appraisal. Problems of Theory and Methodology of Accounting Control and Analysis. 1. 3-12. https://doi.org/10.26642/pbo-2021-48-3-12.
 13. Holms, J., Arhipova, I., Tulbure, I., Vitols, G. (2017). Ecosystem Provisioning Services Automated Valuation Process Model for Sustainable Land Management. Procedia Computer Science. 104. 65-72. ISSN 1877-0509. https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.01.063.
 14. International Association of Assessing Officers (2018). Standard on automated valuation models (AVMs). Journal of Property Tax Assessment & Administration. 15(2). 67-101. Retrieved from: https://researchexchange.iaao.org/jptaa/vol15/iss2/5
 15. International Association of Assessing Officers (2023). Complete Issue. Journal of Property Tax Assessment & Administration. Journal of Property Tax Assessment & Administration. 20(2). Retrieved from:  https://researchexchange.iaao.org/jptaa/vol20/iss2/8
 16. International Valuation Standards Committee. (2023). International valuation standards. International Valuation Standards Committee. Retrieved from: https://www.ivsc.org/
 17. Khalid El Mouloudi. Python and Selenium to get coordinates from street addresses. Retrieved from: https://towardsdatascience.com/using-python-and-selenium-to-get-coordina...
 18.  Kyiv School of Economics. Стратегія розвитку земельних відносин в Україні. Retrieved from: https://kse.ua/wp-content/uploads/2021/05/Land-strategy.pdf
 19. Standard on Mass Appraisal or Real Property. IAAO. Retrieved from: https://www.iaao.org/
 20. Standard on Verification and Adjustment of Sales. IAAO. Retrieved from:  https://www.iaao.org/
 21. Tomić, H., Ivić S., M., Roić, M., Šiško, J. (2021). Developing an efficient property valuation system using the LADM valuation information model: A Croatian case study. Land Use Policy. Volume 104. 105368. ISSN 0264-8377. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105368
 22. Wang, D., Li, V., J. (2019). Mass Appraisal Models of Real Estate in the 21st Century: A Systematic Literature Review. Sustainability. 11(24). 7006. https://doi.org/10.3390/su11247006