Побудова сучасних геодезичних референцних систем координат

1
Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто аспекти побудови сучасних референцних систем коор¬дінат та шляхи їх практичної реалізації. Сформульовано основні умови реконструкції раніше побудованих референцних систем кооордінат.

1. Бондар А.Л., Островський А.Л., Філіпов А.Є. Про зміни просторових координат пунктів при переході України на національний референц-еліпсоїд та нові геодезичні дати // Вісник геодезії та картографії. — 1994.№ 2. — С. 1927.

2. Изотов А.А. Новые исходные геодезические даты СССР // Сборник научно-технических и производственных статтей. - 1948. - Вып. XVII. - С. 22 - 36.

3. Савчук С.Г. До питання про створення національної системи відліку //Вісник геодезії та картографії. - 2001. -№ 4. — С. 11 — 13.