Векторизація растрових зображень географічних карт засобами програм Photoshop i Arcview

Автори:
1
Львівський національний університет імені Івана Франка

У статті розглянуті проблеми оцифровки традиційних географічних карт, що містяться на твердих носіях, за допомогою програм Photoshop і Arc View. Цей процес розбитий на три етапи: сканування, обробки графічес¬кіх зображень і їх векторизації. Основна увага приділена питанням, пов'язаним з обробкою сканованих зображень карти в графічному редакторі Photoshop і їх конвертацією в векторний формат програмою ArcView. Докладно описані прийоми роботи, надані практичні поради, позво¬ляющіе значно прискорити і полегшити обробку графіки, наведені приклади використання нестандартних засобів ArcView. Викладена методика супроводжується ілюстративним матеріалом. Наведено також карта ґрунтів Львівщини, отримана за допомогою описаної технології.

1. Венгерський П.С. Створення ГІС-застосувань засобами ArcView. - Част. 1. Робота з інтерфейсом системи. MB, Львів: Видавн. центр Львів, ун-ту. 1997.

2. Мак-Клеланд Д. Photoshop 5.5 для Windows. Библия пользователя: Пер. с англ. - М.: Издательский дом Вильямс”, 2000.

3. А.Н. Razavi. ArcView Developer’s Guide. OnWord Press, 1995.