Визначення розмірів споруд, що мають форму тіла обертання, по фототеодолітних знімкам

Автори:
1
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

1. Сердюков В. М. Определение крена высоких сооружений фотограмметрическим способом. Межведомств, республ. научно-техн. сб. «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 9. Изд-во Львовского ун-та, 1969.