З питання про передачу координат в мережі просторової тріангуляції

Автори:
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

1. Филиппов А. Е. Метод Хотина совместного определения плановых и высотных координат триангуляционных пунктов. Республ. межведомств, научно-технич. сб. «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 4. Изд-во Львовского ун-та, 1966. 
2. Ноtine М. A. Primer of Non-classical Geodesy. London, 1959.