Досвід геодезичних спостережень за осіданнями експериментального великопанельного будинку на коротких висячих пірамідальних палях

Надіслано: Жовтень 11, 1969
1
Одеська державна академія будівництва та архітектури
2
Одеська державна академія будівництва та архітектури
3
Одеська державна академія будівництва та архітектури
4
Одеська державна академія будівництва та архітектури
5
Одеська державна академія будівництва та архітектури
6
Одеська державна академія будівництва та архітектури
7
Одеська державна академія будівництва та архітектури