Умовні рівняння визначеності напряму вихідної сторони в просторовій тріангуляційній мережі

Автори:
1
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  1. Пилипюк Р. Г. К вопросу о передаче координат в сети пространственной триангуляции. В сб. «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 11, Изд-во Львов, ун-та, Львов, 1970.
  2. Филлипов А. Е. Условные уравнения в сети пространственной триангуляции. В сб. «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 7, Изд-во Львов, ун-та, Львов, 1968.