Зворотна вага функції необхідних невідомих зрівняних в n-вимірному просторі

1
Харківський інститут інженерів комунального будівництва
  1. Бугай П. Т. Теорія помилок і спосіб найменших квадратів, ч. І. Вид-во Львів. ун-ту, Львів, 1960.
  2. Кудрявцев Л. В. Уравнивание косвенных измерений в n-мерном пространстве. В сб. «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 8, Изд-во Львов, ун-та, Львов, 1969.
  3. Кудрявцев Л. В. Оценка точности функции косвенных измерений, уравненных без составления нормальных уравнений. В сб. «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», вып. 9, Изд-во Львов, ун-та, Львов, 1969.
  4. Проскуряков И. В. Сборник задач по линейной алгебре, изд. 3-є, «Наука», М„ 1967.