Вплив зовнішніх умов на результати зйомки підкранових колій в закритому приміщенні

Надіслано: Січень 10, 1973
1
Харківський національний університет будівництва й архітектури
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Національний університет "Львівська політехніка"
4
Харківський національний університет будівництва й архітектури

1. Левчук Г. П. Инженерная геодезия. М.. «Недра», 1970.
2. Михелеев Д. Ш. Формулы учета боковой рефракции при выполнении геодезических работ в закрытых помещениях.  «Изв. вузов. Геодезия н аэрофосъемка», 1967, вып. 3.