Визначення наближеного азимута за двома спостереженнями однієї і тієї ж зірки

1
Національний університет "Львівська політехніка"

1. В. А. Коваленко. Приближенное определение азимута по двум высотно­азимутальным наблюдениям одних и тех же звезд. Научные записки ЛПИ, серия геодезическая № 4, Львов, 1958.