Аналіз побудови за аерофотознімками геометричної моделі місцевості

Автори:
1
Центральний науково-дослідний інститут геодезії, аерофотознімання і картографії
  1. Тюфлин Ю.С. Определение ковариационной матрицы пространственных координат точек геометрической модели. — «Геодезия. картография и аэрофотосъемка». 1972. вып. 15.