Досвід обчислення поправок за бічну рефракцію по методу Урмаєва

1
Національний університет “Львівська політехніка”,
  1. Демидович Б.П. [н др.] Численные методы анализа. М.. «Наука». 1967.
  2. Урмаев Н.А. Основы теории стационарного поля боковой рефракции. — «Геодезия и картография». 1956. № 2.