Вплив несинхронності на якість зображення рухомих об'єктів при стереокінофотограмметричній зйомці

Автори:
1
Свердловський гірничий інститут

Розглядається вплив несинхронної роботи знімальних камер кінофототеодолітов на спотворення зображень об'єктів, що рухаються.

Блюмии М. А., Блюмина А. М., Пучков Я М. Аппаратура для стереофотограммстрической съемки массовых взрывов. '— «Фотограмметрия в горшем деле», 1973, вып. 1.