Експериментальні дослідження впливу сильних відображень від підстильної поверхні на результати вимірювання відстаней геодезичними радіодалекомірами

1
Ухтинський індустріальний інститут

Наведено результати експериментальних досліджень впливу сильних відображень на результати вимірювання відстаней геодезичними радіодалекомірами. Описана методика введення поправок через відображення при вимірах над дзеркальними поверхнями, де виникає одиничне сильне відображення.

  1. Дзяман Д. Д. К вопросу о влиянии сильных отражений УКВ от подстилающей поверхности на результаты радиодальномерных измерений. — «Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка», 1975, вып. 3.
  2. Д о л у х а н о в М. П. Распространение радиоволн. М., «Связь», 1972.