Графічне визначення центру астрознімка, отриманого за допомогою високоточної астрономічної установки

1
Національний університет "Львівська політехніка"

З метою спрощення процесу ототожнення опорних зірок на астроснімках запропонована номограма, що дозволяє визначити екваторіальні координати.

1. Масевич А. Г., Лозинский А. М. Фотографические наблюдения искусственных спутников Земли. — В кн.: Научные информации Астросовста АН СССР. М., 1970.