Способи визначення колімаційної помилки теодоліта

1
Харківський національний університет будівництва й архітектури
2
Харківський інженерно-будівельний інститут
3
Lviv Polytechnic National University

У статті дано узагальнення існуючих і запропонованих авторами нових способів визначення коллимационной помилки теодоліта, виконані класифікація та аналіз точності цих способів, а також дані практичні рекомендації їх застосування.

  1. Багратуни Г. В. [и др.]. Инженерная геодезия. М., «Недра», 1969.
  2. Гусев Н. А. Маркшейдерско-геодезические инструменты и приборы. М., «Недра», 1968.
  3. Левчук Г. П. Курс инженерной геодезии. М., «Недра», 1970.
  4. Маслов А. В. [и др.]. Геодезия. Ч. 1. М., «Недра», 1968.
  5. Попов В. В. Точная полигонометрия. М., «Геодезиздат», 1953.
  6. Соколов М. Н. Теодолиты малой и средней точности. М., «Геодезиздат», 1956.
  7. Циль В. Инженерная геодезия. М., «Недра», 1974.
  8. ГОСТ 10529—70 Теодолиты. Типы. Основные параметры и технические требования. М., Изд-во стандартов, 1973.