Диференційований метод подолання метеорологічного бар'єру при радіодальномірних вимірах

1
Національний Університет "Львівська політехніка"

На підставі одночасних вимірювань довжин і зенітних відстаней запропонований роздільний метод визначення середньоінтегрального значення температури і вологості повітря на шляху поширення радіохвиль.

1. Вировец Ю. Б., Наумов Я. В., Островский А. Л. Эталонный геодезический полигон в горном районе. — «Геодезия и картография», 1971, N° 12, с. 13—19. 
2. Островский А. Л. О геодезическом методе определения физических редукций светодальномерных измерений. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1970, вып. 12, с. 63—72. 
3. Островский А. Л. Приближенный метод определения среднеинтегрального значения влажности при радиодалыюмерных измерениях. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1971, вып. 13, с. 74—77. 
4. Barreil H., Sears 1. Е. The Refraction anil Dispersion for the visible Spectrum. Phil. Trans. Royal Soc., London, Seriös A, S. 238, 1939. 
5. Essen L. Eroorne K. D. The Refractive Indices and Dielectric Constants of Air and ins Principal Constituents at 24000 mc/s Proc. Phys. Soc., Series B. 64.
6. Robitzsch M. Die mitlere Abnahme Dumpfdruckes mit der Höhe Meteorolog, Zeitschr, Bd. 61, 1944.