Деформація маршрутної мережі аерофототріангуляціі під впливом систематичних помилок знімка

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет "Львівська політехніка"

Наведено поліноми деформації маршрутної мережі аерофототріангуляціі.
Коефіцієнти поліномів дані у вигляді функцій різних видів систематичних помилок координат точок знімка. На основі аналізу отриманих формул зроблені висновки про вплив різних видів спотворень знімка на деформацію маршруту.

1. Лобанов А. Н., Овсянников Р. П. и др. Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины. М., «Недра», 1967. 
2. Мищенко И. И. Определение дисторсии объектива по точкам калибровочного полигона. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1937, вып. 18. 
3. Купфеер Г. Импровемент оф тхе геометры оф аериал Пхотос. Пхотограм. Енг., 1972, 5.