Дослідження формул, що визначають вертикальні похідні земного прискорення

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

На теоретичну модель, близької до геоїда Землі, перевірені інтегральні формули.

1. Монін. І. Ф. Про розклад гравітаційного потенціалу Землі в ряд Тейлора. — «ДАН УРСР. Серія Б», 1967, № 9.

2. Мо­нин И. Ф. К определению фигуры Земли с относительной погрешностью по­рядка квадрата сжатия земного эллипсоида. — «Известия вузов. Геодезия н аэрофотосъемка», 1962, вып. 4.

3. Монін /. Ф. До обгрунтування одного «году визначення фігури Землі. — «ДАН УРСР. Серія Б», 1973, № 3.

4. Монін І. Ф. Про обчислення аномалій сили тяжіння, висот квазігеоїда та відхилень виска. — «ДАН УРСР», 1963, № 5.

5. Монін І. Ф. Про визна­чення фігури Землі за аномаліями вертикального градієнта сили тяжіння.— «ДАН УРСР. Серія Б», 1968, № 4.