Обчислення безрозмірних параметрів, що характеризують потенціал атмосфери Землі

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Розглядається обчислення безрозмірних параметрів ΔСпо, ΔСпm, Δdпm,, є, по суті, поправками за вплив атмосфери до зовнішнього потенціалу Землі.

1. Идельсон Н. И. Теория потенциала. М.-—Л., ГТТИ, 1932.

2. Жонголович И. Д. Потенциал земного притяжения. — «Бюлл. ИТА», IV, 1957, № 8 (81).

3. Дячик Л. Н. Разложение в ряд по сферическим функциям аномалий атмосферного давления. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1973, вып. 17. 4 . Жонголович И. Д. Об определении раз­меров земного эллипсоида. — «Тр. ИТА», 1956, №6.

5. Ecker Е., МШег- ntaijer Е. Gravity Corrections for the Influence of the Atmosphere. — «Bollet- tino di Geofisica», Frieste, 1969.