Редукування виміряних зенітних відстаней на періоди спокійних зображень по вертикальних коливань зображень візирних цілей

1
Кафедра вищої геодезії та астрономії, Національний університет “Львівська політехніка”

Запропоновано метод редукування виміряних зенітних відстаней при нестійкій стратифікації на періоди спокійних зображень по вертикальних коливань зображень візирних цілей.

1. Джуман Б. М. О точности измерения зенитных расстояний в периоды спокойных изображений при ветре. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1966, вып. 4.

2. Джуман Б. М. Определе­ние вертикального градиента температуры геодезическим методом при ней­тральной стратификации в приземном слое воздуха. — «Геодезия, карто­графия и аэрофотосъемка», 1974, вып. 20.

3. Изотов А. А., Пеллинен Л. П. Исследование земной рефракции и методов геодезического нивелирования. — «Тр. ИНИИГАиК», 1955, вып. 102.