Вплив особистих помилок виконавця на точність фотограмметричного визначення висот точок місцевості

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Викладено результати дослідження точності фотограмметричного визначення висот точок місцевості разлічнмі виконавцями.

1. Тищенко И. В. Роль физиологических факторов при стереоскопических измерениях. — «Геодезия и картография», 1972, № 11. 
2. Останин Н. И. Исследование измерений остроты стереозрения. — «Геодезия и картография», 1975, № 10.