Визначення залежності сили тяжіння від висоти по геопотенціалу

Автори:
1
Національний університет "Львівська політехніка"

Викладено висновок формули для спільного визначення - першої і другої похідних сили тяжіння у напрямку прямовисної лінія шляхом розкладання потенціалу сили тяжіння в ряд.

1. Илькив Р. Р. Опыт определения вертикального градиента силы тяжести по измеренному геопотенциалу. — «Геодезия, кар­тография и аэрофотосъемка», 1972, вып. 15.

2. Мигаль Н. К. Несколько слов об основных проблемах теории фигуры Земли. — «Геодезия, картография и аэрофотосъемка», 1965, вып. 3.