Зрівнювання мереж з вимірюваними дирекційний кутами

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"; Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Розглянуто питання зрівнювання геодезичної мережі з вимірюваними дирекційний кутами. Описано види умовних рівнянь, що виникають в подібних мережах.

1. Сидорик Р. С., Русин М. И. О точности опреде- астрономического азимута гиротеодолитом ГИ-Б2. — «Изв. вузов, зия и аэрофотосъемка», 1973, № 1.

2. Найденов X. Р. По вопроса за ането на жиротеодолита СН—В2 в геодезическата практика. — «Сб. .докл. и сообщ. НИИ геод. и картогр. Юбилейна научна сесия», София,