Математична основа атласу природних умови і природних ресурсів Української РСР

Автори:
1
Київський державний університет