Оцінка точності елементів лінійно-кутового ряду з геодезичних прямокутників

1
Національний університет "Львівська політехніка"

1. В. П. Новосельская. Точность цепи линейно-угловой триангуляции. Рес­публиканский межведомственный научно-технический сборник «Геодезия, картогра­фия и аэрофотосъемка», вып. I, Изд-во Львовского ун-та, 1964.