Про визначення елементів оберненої матриці та коефіцієнтів многочлена при точковій квадратичній апроксимації

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний університет "Львівська політехніка"
3
Кафедра картографії та геопросторового моделювання, Національний університет “Львівська політехніка”

1. Ахиезер Я. Я. Лекции по теории аппроксимации. — М.: Наука, 1965. 
2. Демидович Б. А., Марон. И. А. Численные методы анализа. — М.: Наука, 1967. 
3. Демидович Б. А., Марон И. А. Основы вычислительной математики. — М.: Наука, 1966. 
4. Хемминг Р. В. Численные методы. — М.: Наука, 1972.