Досвід малювання горизонталей на фотоплані по точкам цифрової моделі рельєфу для проектування меліоративних систем

1
Національний університет "Львівська політехніка"
2
Національний Університет "Львівська політехніка"
  1. Бобир Н. Я., Лобанов А. Н., Федорук Г. Д. Фотограмметрия. - М.: Недра, 1974.
  2. Инструкция по фотограмметрическим работам при создании топографических карт и планов. - М.: Недра, 1974.